loading

Aktif Öğrenme

  • 12 Bölüm
  • 10 Kaynak
  • 1 Öz Değerlendirme

Aktif öğrenme tekniklerini Arzu Yüksel ile çıkacağınız bu eğitim yolculuğunda öğrenecek ve uygulayabileceksiniz. Aktif öğrenmede amaç, öğrenenin öğrenme sorumluluğu alarak sürece aktif olarak katılabileceği, karar verebilme yeteneğini kullanabileceği, öz düzenleme becerilerini aktif hale getirebileceği ve zihinsel süreçlerini üst düzey beceriler olarak kullanabileceği ortamların düzenlenmesini sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda derslerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde aktif öğrenme tekniklerinin nasıl kullanıldığını kavrayacak, derslerinize kattığı verimliliği fark edeceksiniz. 

₺300,00 ₺150,00
Bu Eğitimle Birlikte Tercih Edilenler