loading
Mesafeli Satış Sözleşmesi

En son güncellenme tarihi 25 Kasım,2022
Sözleşme Düzenlenme Tarihi: 25.11.2022

1.TARAFLAR

İş bu üye sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2B No:3K İç Kapı No:13 Sarıyer /İstanbul adresinde mukim TEACHERX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş (Vergi Dairesi: Maslak Vergi Numarası: 8331137371 Web: www.teacherx.online) (bundan sonra “TEACHERX" olarak anılacaktır.) ile;

TEACHERX’in sahibi olduğu ve hizmet sağladığı https://teacherx.online WEB PORTALI (“Bu sözleşmede bundan böyle PORTAL olarak anılacaktır”) üzerinden ürün veya eğitim hizmeti alımı yapmak üzere talepte bulunan veya Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle TEACHERX üyesi olma talebinde bulunan gerçek / tüzel kişi (Bu sözleşmede bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır.) sözleşmenin taraflarını teşkil eder.

ÜYE ve TEACHERX, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

İşbu SÖZLEŞME kapsamında ÜYE tarafından kayıt olmak, hizmet satın almak için sunulan tüm bilgiler ÜYE BİLGİSİ olarak anılacaktır.

TEACHERX Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle TEACHERX üyesi olma talebinde bulunan ÜYE, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin TEACHERX tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını işbu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul ve taahhüt eder.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu belirsiz süreli SÖZLEŞME’nin konusu ÜYE'nin TEACHERX'e PORTAL ve aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, TEACHERX Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve PORTAL’da nitelikleri ve bedeli belirtilen abonelik hizmetinin sunulma ve satışına dair şartlarının ve; (bundan sonra “ABONELİK”, “ÜYELİK” veya “HİZMET” olarak anılacaktır.) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (Bundan sonra “6502 Sayılı Kanun” olarak anılacaktır.) Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.SÖZLEŞME’YE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE BEDELİ

3.1. TEACHERX tarafından sunulan tüm hizmetler 6502 Sayılı Kanun, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabi olacaktır.

3.2. SÖZLEŞME’ye konu HİZMET’in 3.4 maddesinde belirtilen her bir eğitim için vergiler dahil toplam fiyatı 150 Türk Lirası’dır. Aksi belirtilmediği takdirde, PORTAL’daki hizmetler veya ürünler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak tahsil edilecektir ve TEACHERX işbu ücrette değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ücret değişiklikleri PORTAL’da ilan edildiği anda yürürlüğe girer. ÜYE tarafından HİZMET’in alınmasına karşılık TEACHERX tarafından fiş/fatura/e-fatura düzenlenir. SÖZLEŞME konusu HİZMET’in nitelikleri, türü, bedeli ve ödeme koşulları ilgili fiş/fatura/e-faturada da belirtilmektedir.

3.3. HİZMET, temel olarak PORTAL üzerinden sağlanır. Değişiklik durumunda TEACHERX tarafından belirlenecek ve ÜYE’ye bildirilecek olan başka bir platformda sağlanacaktır.

3.4. HİZMET sağlama sözleşmesinin eksiksiz olarak tamamlanması halinde söz konusu HİZMET’e ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 30 iş günü içinde ÜYE’nin kayıt sırasında belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

3.5. ÜYE ve TEACHERX, işbu belirsiz süreli SÖZLEŞME ile şartları düzenlenen HİZMET için faturalandırma dönemini 1 yıl (“FATURALANDIRMA DÖNEMİ”) olarak kararlaştırmıştır.

3.6. ÜYE tarafından PORTAL üzerinden HİZMET alınması halinde PORTAL’da sağlanan ve ÜYE’nin seçtiği online ödeme yöntemi (bundan sonra “ÖDEME YÖNTEMİ” olarak anılacaktır.) için gerekli bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir. ÖDEME YÖNTEMİ için gerekli ÜYE bilgileri girildikten sonra ödeme işlemi tamamlanacaktır.

3.7. ÜYE, eğitim programının tesliminden kendisine sağlanan HİZMET’in bedellerini ÖDEME YÖNTEMİ ile ödemek zorunda olduğunu, aksi takdirde HİZMET’in kendisine sağlanmayacağını kabul eder.

3.8. Sözleşmesi onaylanan ve ödemesi tahsil edilen ÜYE’nin e-posta adresine HİZMET alma talebinin TEACHERX’e ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gönderilecektir.

3.9. SÖZLEŞME konusu üyelik sisteminde; ÜYE’nin, TEACHERX tarafından PORTAL’da sunulan eğitimlere, satın almış olduğu FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca erişim hakkı olacaktır.

3.10. ÜYE' nin sipariş verdiği HİZMET bedelini ödemeyerek temerrüde düşmesi durumunda, TEACHERX’in herhangi bir bildirimde bulunmaksızın HİZMET’i sağlamayı durdurma hakkı saklıdır. ÜYE, siparişin işleme alınma zamanının; siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu ve bu tahsilatın yapılamaması durumunda TEACHERX’in herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye olmak için üyelik giriş bilgilerinin ve bilgilerin doğruluğunun PORTAL tarafından teyit edilmesi , TEACHERX tarafından kayıt işleminin incelenerek sonlandırılması ile tamamlanır. Sözleşme süreci tamamlanmadan ve PORTAL tarafından elektronik olarak onaylanmadan hiçbir ÜYE, üye haklarına sahip olamaz veya bu iddiada bulunamaz.

4.GENEL ŞARTLAR

4.1. ÜYE’nin, HİZMET’ten faydalanabilmesi için internet bağlantısına ve HİZMET’in sunulduğu PORTAL, aplikasyon ve bağlantılı diğer uygulamalara erişiminin mevcut olması gerektiğini kabul eder. TEACHERX hiçbir şart altında, ÜYE tarafından sağlanan bağlantıda PORTAL’daki hizmetlerin sürekli, güvenli veya kesintisiz devam edeceğine garanti veya taahhüt etmez.

4.2. ÜYE’nin TEACHERX’in sunduğu HİZMET’e erişebilmek için, PORTAL’a üye olması ve PORTAL’da mevcut üyelik sözleşmesini onaylaması zorunludur.

4.3. PORTAL’da içerik paylaşımı yapabilme veya hizmet arz edebilme yetkisi, sadece TEACHERX’te bulunmaktadır.

4.4. ÜYE , PORTAL üzerinde üyelik aşamasından sonra veya önce incelemesine sunulan ürün ve hizmetleri, PORTAL’da belirtilen şartlar ve fiyatlar ile satın almayı ; TEACHERX ise ödemesi yapılan hizmeti ödeme işlemi tamamlanma aşamasından sonra ÜYE’ye sunmayı kabul ve taahhüt eder. TEACHERX, ÜYE’nin tüm haklarından , sözleşme konusu hizmetlerden, gerekli ödemeleri yapmak ve üyelik şartlarını yerine getirmek şartı ile 1 yıl süre ile yararlanabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.5. TEACHERX, ÜYE’lerin kullanıcı verilerinden kişisel veri niteliğinde olanları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak TEACHERX bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan KVKK Aydınlatma Metni, KVKK Politikası ve Web Sitesi Kullanım Koşullarında Gizlilik Politikasında yer alan düzenlemeler çerçevesinde; kişisel veri niteliğinde olmayanları ise gerekli teknik tedbirleri almak koşuluyla uygun gördüğü şekilde işleyecektir.

4.6. ÜYE işbu SÖZLEŞME ve TEACHERX Online Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4.7. ÜYE, TEACHERX’in HİZMET kapsamında sunulacak içerikleri değiştirme hakkına sahip olduğunu, PORTAL üzerinden edindiği HİZMET kapsamındaki eğitim programlarının TEACHERX tarafından PORTAL’dan, aplikasyondan ve bağlantılı diğer TEACHERX uygulamalarından kaldırılabileceğini ve TEACHERX’in PORTAL’ı kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda TEACHERX’ten herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlar hariç olmak üzere TEACHERX, üyelik kapsamındaki eğitimlere FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca sınırsız erişim hakkı sağlar. Herhangi bir eğitim programının kaldırılması durumunda, TEACHERX ÜYE’ye 15 (onbeş) gün öncesinden e-posta yolu ile bildirimde bulunacaktır.

4.8. ÜYE, PORTAL üzerinde açıklanan özelliklerin her eğitim programı için uygulanmayacağını anlamakta ve kabul etmektedir. Ayrıca bu özelliklerin sunulacağı eğitim programları açısından TEACHERX’in eğitmen takvimlerine bağlı olarak bu özellikleri iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda ÜYE, TEACHERX’in sorumlu olmayacağını ve TEACHERX’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. ÜYE, PORTAL üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte kendisinin sorumlu olduğunu, TEACHERX’in sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, teknik olarak yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan TEACHERX’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1. ÜYE, SÖZLEŞME’yi her zaman feshetme hakkına sahiptir. TEACHERX gerekli gördüğü takdirde her zaman yasal gerekçesini ÜYE’ye bildirmek şartı ile ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ÜYE’nin üyeliğine son verebilir.

5.2. ÜYE’nin SÖZLEŞME’nin feshi talebini yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile TEACHERX’e yöneltmesi durumunda söz konusu talep derhal işleme alınır. Talebin e-posta yoluyla iletilmesi durumunda söz konusu e-posta üzerinden işlem yapılır. ÜYE’nin fesih talebinin TEACHERX’e iletilmesi durumunda SÖZLEŞME feshedilir ve işbu maddede düzenlenmiş olan feshin sonuçları uygulanır.

5.3. ÜYE, SÖZLEŞME’nin feshi sonrasında mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonuna kadar HİZMET’ten faydalanmaya devam edebilir.

5.4. İlgili mevzuat izin verdiği ölçüde yapılan ödemelerin iadesi yoktur. SÖZLEŞME’nin feshi durumunda mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonunda ÜYE’nin eğitimlere erişimi kaldırılır.

6.ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. ÜYE işbu SÖZLEŞME ile düzenlenen abonelik ilişkisi kapsamında satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının TEACHERX’e ait olduğunu kabul eder ve TEACHERX’ten izin almadan şifreleri ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

6.2. ÜYE’nin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse; ÜYE TEACHERX tarafından bir kere yazılı e-posta yolu ile uyarılır ,ihlalin devam etmesi halinde ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.

6.3. ÜYE,PORTALIN kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai yaptırım sürecinin başlatılacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.4. ÜYE , PORTAL’a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin kendisi tarafından ihlali halinde, TEACHERX’in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul ve taahhüt eder.

6.5. TEACHERX tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. ÜYE bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

6.6. ÜYE PORTAL üzerinden yapılan yayının ve PORTAL paylaşımlarının başkaca mecralarda (internet , cep telefonu veya mesajlaşma uygulamaları, görsel veya yazılı basın –yayın organları v.b. gibi) paylaşamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. ÜYE, İnternet Sitesi üzerinden HİZMET almış ise bu HİZMET’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz.

6.7. PORTAL’da yer alan sayfaların veya içeriğin veya bağlantıların, TEACHERX ’in yazılı izni olmadan, herhangi bir araç ve yöntemle kopya edilmesi halinde, PORTAL’ın sisteminin çalışmasına herhangi bir aygıt veya yazılım kullanarak müdahale halinde, PORTAL’daki içeriğin kopyalanması, çoğaltılması, değiştirilmesi, tadil edilmesi veya halka açıkça sergilenmesi halinde TEACHERX işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkı ile birlikte her türlü tazminat, talep ve şikayet hakkını saklı tutar.

6.8. Aşağıda belirtilen durumlarda, herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın ÜYE’nin üyeliği, TEACHERX’ in takdirinde, olmak üzere geçici olarak ve/veya tamamen iptal edilebilir.

6.8.1. Bu Sözleşme veya bu Sözleşme’nin eki niteliğindeki belgelere aykırı davranışlar halinde,

6.8.2. ÜYE tarafından verilen bilgilerin TEACHERX tarafından tasdik edilememesi halinde,

6.8.3. ÜYE’nin davranışlarının TEACHERX ve/veya üçüncü kişilere karşı hukuki olarak yasaklanmış bir davranış şekli içermesi halinde üyelik askıya alınabileceği gibi tamamen de iptal edilebilir.

7.TEACHERX’İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. TEACHERX, SÖZLEŞME konusu HİZMET’i tüketici mevzuatına uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ÜYE’ye sunmakla mükelleftir.

7.2. TEACHERX, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda SÖZLEŞME konusu HİZMET’i ÜYE’ye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ÜYE’ye bildirmekle mükelleftir.

7.3. ÜYE, bir eğitimde belirtilen başarı kriterlerini yerine getirdiği ve başarılı sayıldığı takdirde ilgili eğitim için sertifika almaya hak kazanacaktır.

7.4. TEACHERX PORTAL’da sunulan ürün veya hizmetlere ulaşmakta kullanılan dijital ödeme yöntemlerine ilişkin olarak Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde basiretli tacir sıfatı ile gerekli özeni göstereceğini ve ödeme güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya gayret edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

7.5. ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TEACHERX uhdesinde tuttuğu her türlü elektronik ve sistem kayıtlarının ,belgelerinin, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, dijital bilgisayar kayıtlarının kendisi açısından da bağlayıcı, HMK md:193 hükmü kapsamında kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

8.FİKRİ SINAİ HAKLAR

TEACHERX, İşbu sözleşme ile satışı yapılan ürün ve hizmetlerde; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ;

21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakları ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen ve; 08.06.2004 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren (25486 Sayılı) Eser, İcra, Yapım Ve Yayınların Kullanılması Ve/Veya İletilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisine münhasıran sahiptir. Bu kapsamda;

ÜYE, TEACHERX’in yazılı açık onayı olmadan hiçbir eseri veya yayını kopyalamayacağını, bunların tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapmayacağını ,asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltmayacağını; herhangi bir şekil veya yöntemle yayınlamayacağını; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalandırma yapmayacağını; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullandırmayacağını, umuma iletmeyeceğini ve hiçbir şekil ve şart altında üçüncü kişilerin erişimine sunmayacağını; yayının alındığı PORTAL’ın kullanıldığı tarihte bilinen ve internet sitesinin kullanıldığı sürece geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemeyeceğini; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanmayacağını ve internet sitesi kullanıldığı sürece bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletmeyeceğini, sergilemeyeceğini, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını veya bunların tamamının yahut bir kısmının internet sitesinden çekilerek başka bir internet sitesi oluşturulmayacağını, kitap haline getirilmeyeceğini, derlenmeyeceğini, üçüncü kişilere dağıtımını yapmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

ÜYE herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, PORTAL’da bulunan, kaynak kodu, veri kodu, video ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, tersine mühendislik yapamaz, yeniden yayınlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, indiremez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletemez ya da dağıtamaz.

ÜYE bu eylemlerden herhangi birini gerçekleştirdiği takdirde işbu sözleşmenin TEACHERX tarafından tek taraflı olarak feshedileceğini ve bu eylemi dolayısı ile TEACHERX ve PORTAL’a ait tüm yayınlara erişim hakkının kaldırılacağını, adına yüklenen tüm içeriklerin silinip üyeliğinin sonlandırılacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

9.CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

9.1. 27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede (Sayı 29188) yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15/1 hükmü (ğ) fıkrası gereği; elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde CAYMA HAKKI (ÜRÜN İADESİ) HAKKI KULLANILAMAZ.
ÜYE , bu kapsamda PORTAL üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerde (satın aldığı anda ürün veya hizmeti dijital olarak kaydedebileceği veya başka bir cihaza aktarabileceği için) cayma hakkı kullanamayacağı konusunda bilgilendirildiğini, bu kapsamda cayma hakkına haiz olmadığını kabul eder.

9.2. ÜYE, tüketici mevzuatı uyarınca, işbu SÖZLEŞME’nin onaylanarak, Hizmeti satın alma tarihinden itibaren ve ayrıca henüz özel eğitim içeriği izlemesi yapmamış olması halinde , 14 (ondört) gün içinde İNTERNET SİTESİ üzerinden ya da e-posta adresine e-posta göndererek, cayma bildirimini TEACHERX’e bildirmek kaydıyla SÖZLEŞME’den cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda ÜYE tarafından söz konusu satın alma için yapılan ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ÜYE’ye iade edilecektir.

9.3. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmadan önce ÜYE’nin, TEACHERX’ten HİZMET kapsamında edindiği özel eğitim içeriğini izlemeye başlaması durumunda;
ÜYE, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 hükmü (ğ) ve (h) fıkrasındaki düzenlenen şartların sağlanması ölçüsünde cayma hakkını kullanamayacaktır. İzlenmeye başlanan eğitimler için herhangi bir cayma veya ücret iadesi durumu söz konusu değildir.

10.KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

10.1. Madde 5.4’te belirtildiği üzere, mevzuatın izin verdiği ölçüde, HİZMET için yapılan ödemelerde iade yapılmayacaktır.

10.2. Mevzuatın iade yapılmasını gerektirdiği durumlarda ise aşağıdaki hükümlerdeki prosedür uygulanacaktır:

10.2.1. ÜYE, PORTAL üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur.

10.2.2. TEACHERX, ödenen tutarın tamamının, ÜYE’ye ödenmesi için, ÖDEME YÖNTEMİ sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.

10.2.3. ÖDEME YÖNTEMİ ile alınmış HİZMET bedeli iadesi durumunda TEACHERX, ÖDEME YÖNTEMİ sağlayıcıları ile yapmış olduğu sözleşmeler uyarınca ÜYE’ye nakit para ile ödeme yapamaz. İade işleminin sonuçlanması, kullanılan ÖDEME YÖNTEMİ’nin kullandığı alt yapı ile bağlı olarak birkaç gün sürebilir.

11.MÜCBİR SEBEP

TEACHERX’in çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve TEACHERX’in kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince TEACHERX yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile ÜYE’ye durum bildirecektir.

12. GİZLİLİK VE İZİNLER

TEACHERX, üyeliğe ait tüm bilgileri ancak KVKK bölümünde belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir.

ÜYE; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere TEACHERX’in kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu iştirakleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder.

Bu kişisel bilgiler TEACHERX bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla ve tamamen gizlilik içinde kullanılabilecektir.

ÜYE, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini TEACHERX, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti listesinden çıkarmak zorundadır.

13. TAZMİNAT

ÜYE, bu sözleşme veya bu Sözleşme’nin eki niteliğindeki belgelere uymaması halinde, üçüncü şahısları iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve TEACHERX çalışanları, yöneticileri, müdürleri, her türlü aracıları, vekilleri , bağımlı ortakları, danışmanları, bağlı kuruluşları aleyhine oluşabilecek) bütün maddi ve manevi zararları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ÜYE, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca yetkili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15. YÜRÜRLÜK

15.1. İşbu belirsiz süreli SÖZLEŞME onay tarihinde yürürlüğe girecektir.ÜYE ile TEACHERX; PORTAL’a üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve elektronik onay vermek suretiyle sözleşmeyi karşılıklı olarak kabul ettiklerini, onayladıklarını peşinen kabul ederler.

15.2. ÜYE, TEACHERX’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde TEACHERX tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.3. TEACHERX; işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda PORTAL’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır.

15.4. PORTAL üzerinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, TEACHERX Online Üyelik Sözleşmesi ve ÜYE tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz parçalarıdır.

15.5. İşbu SÖZLEŞME’nin maddelerinden biri veya birkaçı geçersiz hale gelse dahi sair hükmümler geçerli kalmaya devam edecektir.

15.6. 12 (Oniki) maddeden ibaret işbu sözleşme ÜYE’nin elektronik olarak onay vermesi ile onay verildiği tarih itibarı ile ve karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.