loading
1. Açıklama

TEACHERX web sitesine hoşgeldiniz!

Bu Genel Hükümler ve Koşullar’ı (“Koşullar” olarak anılacaktır.) okumanın, TEACHERX hizmetlerini kullanırken bizden neler bekleyebileceğinizi ve bizim sizden beklentilerimizi anlamanız için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu sayfada yer alan Genel Hükümler ve Koşullar, TEACHERX’in mobil uygulama veya internet sitesi (www.TEACHERX.online) üzerinden kullanımına ("Hizmet" olarak anılacaktır.) ilişkin temel bilgileri ve karşılıklı olarak uyulması konusunda sizinle anlaştığımız bazı kuralları içermektedir.

Bu web sitesini ("SİTE" olarak anılacaktır.) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu Sözleşme’nin bir kopyasını info@teacherx.com adresinden “Kullanım Koşulları” konusu ile bizimle irtibata geçerek talep edebilirsiniz.

TEACHERX, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan kullanım koşullarını, bilgileri, formları vb. içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu sözleşme’nin amacı TEACHERXBİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. tarafından SİTE’de sunulan hizmetlerin sunulma şartlarını ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

2. Taraflar

İş bu üyelik sözleşmesi Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2B No:3K İç Kapı No:13 Sarıyer /İstanbul adresinde mukim TEACHERX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Vergi Dairesi: Maslak Vergi Numarası: 8331137371 Web: www.TEACHERX.online) (bundan sonra “TEACHERX” olarak anılacaktır.) ile;

TEACHERX’İN sahibi olduğu ve hizmet sağladığı SİTE üzerinden hesap oluşturmak , ürün veya hizmet alımı yapmak üzere talepte bulunan gerçek / tüzel kişi (Bu sözleşmede bundan böyle “ALICI” veya “ÜYE” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

3. Sözleşme Tanımları

ŞİRKET
TEACHERX tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

HİZMET
TEACHERX tarafından, TEACHERX içeriklerinin bulunması ve izlenmesi için sunulan; tüm özellik ve işlevleri, tavsiye ve incelemeleri, İnternet sitesini, kullanıcı ara yüzlerini ve hizmetimizle alakalı tüm içerik ve yazılımları da kapsayan kişiselleştirilmiş hizmeti ifade eder.

ÜYE
TEACHERX‘in hizmetlerinden faydalanmak isteyen, TEACHERX tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.

İÇERİK
SİTE‘de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, video, rakam, fiyat, vs görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

4. Kullanım Koşulları

ÜYE; SİTE üzerinden üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve bütün hükümlerini kabul ettiğini ve elektronik onay vermek suretiyle sözleşmeyi karşılıklı olarak kabul ettiğini, onayladığını peşinen kabul eder. TEACHERX; işbu sözleşmeye ilişkin olarak değiştirilen maddeleri SİTE üzerinden yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’de her türlü değişikliği tek taraflı yapma hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, TEACHERX tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu SİTE‘de sunulan hizmetler TEACHERX tarafından sağlanmaktadır ve SİTE‘nin yasal sahibi TEACHERX olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TEACHERX’e aittir.

ÜYE olmak için üyelik bilgilerinin doldurulması, bilgilerinin doğruluğunun SİTE tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. ŞİRKET tarafından kayıt işleminin incelenerek sonlandırılması ile üyelik tamamlanır. Sözleşme süreci tamamlanmadan ve PORTAL tarafından elektronik olarak onaylanmadan hiçbir ÜYE, üye haklarına sahip olamaz veya bu iddiada bulunamaz.

ŞİRKET gerekli gördüğü takdirde her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ÜYE’nin üyeliğine son verebilir.

5. Üye Bilgileri ve Sorumluluk ile Üyeliğin Sonlandırılması

ÜYE bilgilerinin doğruluğu hususunda hukuki ve cezai sorumluluğu bütünüyle ÜYE’ye aittir. ÜYE bilgileri;

a) sahte, yanlış veya aldatıcı olamaz,

b) hile amacıyla hazırlanmış olamaz,

c) üçüncü şahıs, kişi ve kurumların telif hakkını, patentini, tescilli marka veya mal sahipliğine ait haklarını ihlal edemez,

d) üçüncü şahıs, kişi ve kurumların açıklık veya gizlilik politikalarını ihlal edemez,

e) herhangi bir kanun, tüzük veya yönetmeliği ihlal edici nitelikte olamaz,

f) Suç unsuru içeren nitelikte olamaz.

SÖZLEŞME veya eki niteliğindeki belgelere aykırı davranışlar halinde veya ÜYE tarafından verilen bilgilerin ŞİRKET tarafından tasdik edilememesi halinde, herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın ÜYE’nin üyeliği, ŞİRKET’in takdirinde, olmak üzere geçici olarak ve/veya tamamen iptal edilebilir.

ÜYE, SÖZLEŞME veya eki niteliğindeki belgelere uymaması halinde, üçüncü şahısları iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET’in çalışanları , yöneticileri, müdürleri,her türlü aracıları, vekilleri bağımlı ortakları, danışmanları, tali şirketleri ve tüm çalışanları aleyhine oluşabilecek) bütün maddi ve manevi zararları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

ÜYE talebi ile üyeliğini dilediği zaman sonlandırabilir bu durumda ÜYE,faturalama dönemi sonuna kadar SİTE üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam eder. ÜYE, 27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede (Sayı 29188) yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 hükmü (ğ) ve (h) fıkrasındaki düzenlenen şartların mevcudiyeti nedeniyle cayma hakkını kullanamaz. Üyelik iptali durumunda ÜYE’ye ait hesap, mevcut faturalama dönemi sonunda otomatik olarak kapanacaktır.

Tazminat Sorumluluğu;

ÜYE ; TEACHERX Hizmetlerini kullanım sırasında Koşullar ve SÖZLEŞME’yi ihlal eder ise, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eder ise ya da TEACHERX Hizmetleri üzerinden, TEACHERX aracılığıyla ya da bağlantılı olarak paylaşılan veya başka şekilde gönderilen içerikleri ihlal eder ise, herhangi bir üçüncü tarafa ait meydana gelebilecek her tür zarar, sorumluluk, iddia veya talep karşısında TEACHERX, alt-yüklenicileri ve diğer ortaklarının ve bunların ilgili acenteleri, ortakları ve çalışanlarının tüm avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere zararlarını tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

6. Kullanım Taahhütleri

Bu bölüm, Koşullar'da yer alan diğer gerekliliklere ek olarak TEACHERX’i kullanırken uyulması gereken diğer özel kuralları içermektedir.

TEACHERX’i kullanırken:

 • ÜYE ; Hesap bilgileri kapsamında yanlış bilgi vermeyeceğini, hesabını başkasına kullandırmayacağını, rızası olmaksızın bir başkasının kimliği altında hareket etmeyeceğini ya da yanıltıcı olarak bir başkasının, kurumun ya da organizasyonun hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermeyeceğini,
 • TEACHERX'i şahsi kullanım amacıyla bağdaşması mümkün olmayacak şekilde, SİTE’nin olağan kullanımı kapsamında normal kabul edilemeyecek biçimde kullanmayacağını,
 • Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmeyeceğini veya taklit etme girişiminde bulunmayacağını,
 • TEACHERX Hizmetleri’ni Yürürlükteki Mevzuat’a aykırı bir şekilde kullanmayacağını,
 • TEACHERX Hizmetleri’nden kullanıcı adları, şifreleri, e-posta adresleri veya diğer verileri toplamayacağını ve yaymayacağını,
 • TEACHERX Hizmetleri’nin bir bölümü olan herhangi bir güvenlik teknolojisi veya yazılımını aşmak veya değiştirmek amacıyla komut dosyaları, çevrimdışı okuyucular gibi teknoloji veya herhangi bir otomatik sistem kullanmayacağını,
 • TEACHERX’te yer alan başka bir kişinin görüntüsünü veya videosunu izni olmadan paylaşmayacağını, yüklemeyeceğini veya iletmeyeceğini,
 • TEACHERX sunucuları, ağları veya hesapları dahil, TEACHERX Hizmetleri’ne müdahale etmeyeceğini, zarar vermeyeceğini, devre dışı bırakmayacağını, hasar vermeyeceğini, bozmayacağını, üzerinde aşırı yük yaratmayacağını veya TEACHERX Hizmetleri’ne yetkisiz olarak erişim sağlamayacağını,
 • TEACHERX’in kullanımına imkân veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumlu olduğunu, kensine ait cihaz ve hesaplardan gerçekleştirilen her işlemin bizzat ÜYE tarafından gerçekleştirilmiş addedileceğini ve bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı surette kullanılması , kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle oluşacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu,
 • TEACHERX’i bozmayacağını, hacklemeyeceğini, güvenlik ve içeriklerin korunması için kullanılan özelliklerini dolanmayacağını ya da tersine mühendislik vb. yollarla TEACHERX'e müdahale etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü kişilere destek vermeyeceğini,
 • Bilinçli bir şekilde virüs, Truva atı programı (Trojans), kurt (worms), yazılım bombası (logicbomb), kod otomasyon aracı (script automation tool) ya da diğer benzer materyal yerleştirmek suretiyle TEACHERX’de veya TEACHERX kullanıcı deneyimleri üzerinde olumsuz etki yaratmak amacıyla TEACHERX'i suistimal etmeyeceğini, TEACHERX'e erişmek için herhangi bir otomasyon aracını veya işlevini kullanmayacağını (örneğin robot, örümcek, kazıyıcı vb.), TEACHERX’i veri madenciliği vb. veri toplama amaçları için kullanmayacağını ve bu amaçla hareket eden üçüncü kişilere destek vermeyeceğini,
 • TEACHERX Hizmetleri’ni içeren yazılımlardan herhangi birini deşifre etmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, kaynak kodunu oluşturma ya da üzerinde tersine mühendislik yapmaya çalışmayacağını,
 • İçerikleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, silmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, dağıtımını yapmayacağını, sergilemeyeceğini, işlemeyeceğini, yayınlamayacağıı ya da bu yönde denemeler yapmayacağını,
 • TEACHERX'i hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasa dışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, başkalarının gizlilik hakkına veya özel hayatına veya mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını, SİTE üzerinden yapılan yayın ve paylaşımları başkaca mecralarda (internet ,görsel veya yazılı basın –yayın organları v.b. gibi) paylaşamayacağını , aksi takdirde söz konusu eylemlerden bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
7. İçerik ve Davranış Kuralları

TEACHERX’ yalnızca yasal amaçlar için kullanabilir. SİTE’de yayımlanan yorumlar, sorular, gönderiler ve diğer içeriklerden sorumluluk ÜYE’ye aittir. Bu içerikler her zaman Kullanım İlkeleri ve mevzuata uygun olmak ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarına saygı içermek zorundadır. İçeriklerin, bu ilkelere ya da mevzuata aykırı olması halinde, TEACHERX, ÜYE hesabını bloke edebilme yetkisini saklı tutar.

TEACHERX, Şartları ve Kullanım İlkelerini uygularken kendi takdir yetkisini kullanma hakkına sahiptir. SÖZLEŞME hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, muaccel olan ücretlerin ödememesi, emniyet veya devlet birimlerinin talepte bulunması, hesapta uzun süre hareketsizlik olması, beklenmedik teknik sorun veya problemler olması, dolandırıcılıkla veya yasa dışı faaliyetlerden şüphelenilmesi veya takdir yetkisine dayalı olarak başka herhangi bir neden oluşması dahil herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda; TEACHERX tarafından bildirimli olarak ÜYE’nin SİTE ve HİZMET’leri kullanma izni sonlandırılabilir veya askıya alınabilinir ya da hesap bloke edilebilir, hesap ve içerikler silinebilir ve SİTE erişimi ve HİZMET kullanımı engellenebilir.

8. Site’nin Üye Tarafından Kullanım Amacı ve Devir Yasağı

TEACHERX ile sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında ve münhasıran şahsi kullanım içindir. SİTE içeriğinin herhangi bir şekilde ve herhangi bir teknoloji ile kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması yasaktır. ÜYE , TEACHERX kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

SÖZLEŞME ile tanın haklar ÜYE tarafından üçüncü kişilere (örneğin bir öğretmenden başka bir öğretmene) devir veya temlik edilemez. ŞİRKET SÖZLEŞME kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini herhangi bir sınırlama olmaksızın başka bir tüzel veya gerçek kişiye temlik edebilir.

9. Üçüncü Kişilere Ait Ürün/Hizmetlere Yönlendirme

SİTE üzerindeki içerikleri izlerken veya SİTE üzerindeki diğer teknik imkanlar aracılığı ile üçüncü kişilere ait ürün/hizmetleri görüntüleme ve ilgili üçüncü kişilere ait mecralara yönlendirilerek bu ürün/hizmetleri satın alma imkanı TEACHERX tarafından sağlanabilir. Bu kapsamda, bir SİTE içeriği üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine veya başkaca dijital mecralara yönlendirilerek incelenen ve/veya satın alınan ürün/hizmetlere ilişkin TEACHERX’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TEACHERX yalnızca kendi mecraları üzerinden üçüncü kişilerin internet sitelerine yönlendirme yapmakta ve kullanıcının ürün/hizmetlere ilişkin deneyimini takip etmemektedir.

10. Mücbir Sebep

TEACHERX’in çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olara durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp,seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafındanalınmış kararlar ve TEACHERX’in kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince TEACHERX yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile ÜYE’ye durum bildirecektir.

11. Gizlilik ve İzinler

TEACHERX, üyeliğe ait tüm bilgileri ,kullanıcı verilerinden kişisel veri niteliğinde olanları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak ve sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan KVKK Aydınlatma Metni, KVKK Politikası ve Web Sitesi Kullanım Koşullarında Gizlilik Politikasında yer alan düzenlemeler çerçevesinde; kişisel veri niteliğinde olmayanları ise gerekli teknik tedbirleri almak koşuluyla uygun gördüğü şekilde işleyecektir.

ÜYE; tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere TEACHERX’in kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu iştirakleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder.

Bu kişisel bilgiler TEACHERX bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla ve tamamen gizlilik içinde kullanılabilecektir.

ÜYE, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini TEACHERX, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti listesinden çıkarmak zorundadır.

12. İletişim ve Uyuşmazlıkların Çözümü ile Uygulanacak Hukuk

SİTE veya üyelik ile ilgili bir sorun veya uyuşmazlık olması halinde TEACHERX Destek Ekibi öncelikle sorunu çözmeye yardımcı olacaktır. Taraflar uyuşmazlığın hukuki ihtilaf boyutuna taşınmadan sulh yolu ile çözümü için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceğini peşinen kabul ve taahhüt ederler. Uyuşmazlık yine de çözüme kavuşturulamaz ise;

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ÜYE, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca yetkili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Koşullar ve SÖZLEŞME Türk Hukukuna göre yorumlanacak ve Türk Hukukuna tabi olacaktır.

13. Münhasır Delil Koşulu

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ŞİRKET’in uhdesinde tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının,belgelerinin, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının,dijital bilgisayar kayıtlarının kendisi açısından da bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

14. Yürürlük

İşbu belirsiz süreli SÖZLEŞME onay tarihinde yürürlüğe girecektir.SİTE üzerinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni , Gizlilik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ÜYE tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz parçalarıdır.

İşbu SÖZLEŞME’nin maddelerinden biri veya birkaçı geçersiz hale gelse dahi sair hükmümler geçerli kalmaya devam edecektir.

Toplam 14 (Ondört) maddeden ibaret işbu sözleşme ÜYE’nin elektronik olarak onay vermesi ile onay verildiği tarih itibarı ile ve karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Bizimle iletişime geçmenin en iyi yolu Destek Ekibimiz ile iletişim kurmaktır. Hizmetlerimiz ile ilgili soru, endişe ve geri bildirimlerinizi lütfen bize iletin.

Destek ekibimize destek@TEACHERX.online iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

TEACHERX platformunun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz.