loading

Yaratıcı Düşünme Odaklı Okuma ve Yazma

  • 15 Bölüm
  • 13 Kaynak
  • 1 Öz Değerlendirme

Dr. Nilay Yılmaz ile bu eğitimde yaratıcı düşünme süreci ve bileşenlerini, yaratıcı düşünme odaklı okuma sürecini keşfedeceksiniz. Yaratıcılık yoktan var etmek değilde, var olan bir şeyi başka bir şey olarak düşünmek ve onu beklenmedik bir şeye dönüştürmektir. Eğitimde yaratıcı okumayı klasik okumadan ayıran farkları, analoji, görsel okuma, anlama, anlamlandırma ve tasarım odaklı çalışmaları örnekleri ile inceleyeceksiniz. 

₺300,00 ₺150,00
Bu Eğitimle Birlikte Tercih Edilenler